دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360)

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی (نشریه 264)
آوریل 1, 2020
دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز (نشریه 543)
آوریل 1, 2020

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360)

فصل اول- مقدمات بهسازی لرزه ای

فصل دوم- مبانی و ملزومات

فصل سوم- روش های تحلیل

فصل چهارم- بهسازي در تراز پي ساختمان

فصل پنجم- بهسازی سازه های فولادی

فصل ششم: بهسازي سازههاي بتني

فصل هفتم: بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي و ميانقابهاي مصالح بنايي

فصل هشتم: سيستم جداساز لرزهاي و سيستمهاي غيرفعال اتلاف انرژي

فصل نهم: بهسازي اجزاي غيرسازهاي

حجم فایل PDF: 22/2 مگابایت