قانون ها

مارس 31, 2020

طرح تفضیلی شهر تهران

حجم فایل PDF: 67/1 مگابایت
مارس 31, 2020

قانون تامین اجتماعی

فصل اول- تعاريف و اصطلاحات فصل دوم- ارکان و تشکیلات فصل سوم- منابع درآمد- ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن فصل چهارم- مقررات مالی […]
مارس 31, 2020

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاريف کلی و اصول فصل دوم- قرارداد کار فصل سوم- شرایط کار فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار فصل پنجم- آموزش و اشتغال […]
مارس 31, 2020

قانون مجازات اسلامی

حجم فایل PDF: 705 کیلوبایت
مارس 31, 2020

قانون مدنی

حجم فایل PDF: 367 کیلوبایت
مارس 31, 2020

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اول- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دوم- آیین نامه اجرایی سوم- آیین نامه ماده 4 چهارم- آیین نامه ماده 27 پنجم- آیین نامه ماده 28 […]
مارس 31, 2020

مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری

حجم فایل PDF: 304 کیلوبایت