کتاب ها و آیین نامه ها

مارس 31, 2020

آیین نامه بتن آمریکا

مارس 31, 2020

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 (ویرایش 4)

فصل اول: کلیات هدف زلزله‌های مبنای طراحی حدود کاربرد ملاحظات معماری  ملاحظات کلی سازه‌ای گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمیت گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب نظم کالبدی گروه‌بندی ساختمان‌ها […]
مارس 31, 2020

پیوست ششم استاندارد 2800

مارس 31, 2020

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی

فصل اول: معرفی جوشکاری ساختمانی فصل دوم : وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی فصل سوم : الکترود فصل چهارم : طراحی درز جوش فصل پنجم […]