فول پک طلایی (مبانی سازه+پاراپلاس+طراحی اتصالات+نقشه کشی+سوله+ تکلا استراکچرز)

مجموعه شش پک ارزشمند مبانی سازه + پاراستراکچر(طراحی سازه) + نقشه کشی سازه + طراحی اتصالات فولادی + طراحی سوله  + تکلا استراکچرز

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

تومان7,020,000

فول پک طراحی سازه (مبانی سازه+پاراپلاس+طراحی اتصالات+نقشه کشی +سوله )

مجموعه پنج پک ارزشمند مبانی سازه + پاراستراکچر(طراحی سازه) + نقشه کشی سازه + طراحی اتصالات فولادی + طراحی سوله

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

تومان5,220,000

فول پک آزمون محاسبات نظام مهندسی

2.50 2 رای
تومان2,900,000

فول پک آزمون محاسبات نظام مهندسی

مدت دوره: بیش از 90 ساعت

مدت زمان استاندارد برای مطالعه دوره حدود 5 ماه می باشد.

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

تومان2,900,000

فول پک کارگاهی (سیویل من + پرومن + تکلا)

مجموعه سه پک ارزشمند سیویل من+پرومن+تکلا

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

تومان5,900,000

سه گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی سوله – طراحی اتصالات)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  ۱۰۷ جلسه

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات : ۴۵ جلسه

طراحی اتصالات (پارا کانکشن)

تعداد جلسات :  ۳۳ جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

سه گانه موفقیت (پاراستراکچر – نقشه کشی سازه – طراحی اتصالات)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه(پاراستراکچر)

تعداد جلسات : ۱۰۷جلسه

طراحی اتصالات (پارا کانکشن)

تعداد جلسات :  ۳۳ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات :  67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

سه گانه موفقیت (پاراستراکچر – نقشه کشی سازه – طراحی سوله)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه(پاراستراکچر)

تعداد جلسات : ۱۰۷جلسه

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات :  ۴۵ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی سوله )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی  سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات : 45 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

 

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی اتصالات )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی اتصالات (پاراکانکشن)

تعداد جلسات : 33 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – نقشه کشی سازه )

5.00 1 رای
تومان3,065,000

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  ۱۰۷ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – مبانی سازه در معماری)

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

مبانی سازه در معماری

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

 

تومان2,925,000

دو گانه موفقیت (نقشه کشی سازه- آموزش تکلا)

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

نقشه کشی سازه

تعداد جلسات :  66 جلسه

آموزش تکلا استراکچرز

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان2,565,000