مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی (1)

این مجموعه کتاب شامل بهترین و جدیدترین عناوین مرتبط با مباحث نظارتی و اجرایی و کارگاهی است که شامل فوت…

تومان1,007,000

مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی ( 2)

این مجموعه کتاب شامل بهترین و جدیدترین عناوین مرتبط با مباحث نظارتی و اجرایی و کارگاهی است که شامل فوت…

تومان733,000

منتخب کتاب های نظارتی و اجرایی (3 )

این مجموعه کتاب شامل بهترین و جدیدترین عناوین مرتبط با مباحث نظارتی و اجرایی و کارگاهی است که شامل تکنولوژی…

تومان617,000

مجموعه کتاب های کاربردی اجرا و نظارت

این مجموعه کتاب شامل بهترین و جدیدترین عناوین مرتبط با مباحث نظارتی و اجرایی و کارگاهی است که شامل فوت…

تومان544,000

دستیار مهندسان ناظر و مجری – جلد اول / دوم / سوم

این مجموعه سه جلدی بعنوان دستیار مهندسان مجری و ناظر در اجرا و نظارت ساختمان‌های فولادی و بتنی ‌می‌باشد و…

تومان274,000

فوت و فن های ساختمان سازی – چاپ ششم

بدون امتیاز 0 رای
تومان240,000

کتاب فوت و فن های ساختمان سازی کتاب مصور ساختمان سازی از تخریب تا تحویل کتاب فوت و فن های ساختمان…

تومان240,000

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان

کتاب آموزش نقشه خوانی ساختمان کتاب آموزش نقشه خوانی ساختمان جدیدترین کتاب چاپ شده از آقای دکتر چراغی است، یکی…

تومان132,000