دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی سوله )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی  سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات : 45 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

 

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی اتصالات )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی اتصالات (پاراکانکشن)

تعداد جلسات : 33 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – نقشه کشی سازه )

5.00 1 رای
تومان3,065,000

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  ۱۰۷ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – مبانی سازه در معماری)

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

مبانی سازه در معماری

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

 

تومان2,925,000

دو گانه موفقیت (نقشه کشی سازه- آموزش تکلا)

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

نقشه کشی سازه

تعداد جلسات :  66 جلسه

آموزش تکلا استراکچرز

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان2,565,000

دو گانه موفقیت (طراحی اتصالات – طراحی سوله)

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی اتصالات (پاراکانکشن)

تعداد جلسات :  33 جلسه

طراحی سوله

تعداد جلسات : 45 جلسه 

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان1,530,000

دو گانه موفقیت (طراحی اتصالات – نقشه کشی سازه )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی اتصالات (پاراکانکشن)

تعداد جلسات :  33 جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان1,530,000

دو گانه موفقیت (طراحی سوله – نقشه کشی سازه )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات :  44 جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان1,530,000