سه گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی سوله – طراحی اتصالات)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  ۱۰۷ جلسه

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات : ۴۵ جلسه

طراحی اتصالات (پارا کانکشن)

تعداد جلسات :  ۳۳ جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

سه گانه موفقیت (پاراستراکچر – نقشه کشی سازه – طراحی اتصالات)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه(پاراستراکچر)

تعداد جلسات : ۱۰۷جلسه

طراحی اتصالات (پارا کانکشن)

تعداد جلسات :  ۳۳ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات :  67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

سه گانه موفقیت (پاراستراکچر – نقشه کشی سازه – طراحی سوله)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه(پاراستراکچر)

تعداد جلسات : ۱۰۷جلسه

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات :  ۴۵ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000