من مسرور قریشی کارشناس ارشد سازه، مجری، طراح و ناظر سازه در ساخت و سازه های شهری اینجا هستم و به کارفرما و سازنده ها کمک کنم تا ساختمانی مقاوم، ایمن و اقتصادی رو اجرا کنن تا ساختمان اجرا شده عملکرد مطلوبی رو در زمان زلزله داشته باشه
همچنین اینجا هستم تا در زمینه طراحی، نظارت و اجرا به دانشجویان و مهندسین عزیز مشاوره و کمک کنم تا مهارت لازم رو برای ورود به بازاز کار مهندسی کسب کنند.


"wish you all the best"


بهترین آرزوها رو برات دارم

نظارت عالیه ساختمان - کمالشهر کرج

دیدن همه

عدم اجرای سازه نگهبان و ریزش پلاک مجاور- فردیس کرج (نظارت عالیه پروژه )

دیدن همه

نظارت ساختمان آقای رستم آبادی - باغستان کرج

دیدن همه

نماینده مجری ( سازنده ) در ساخت و ساز شهری - گوهردشت کرج

دیدن همه

همایش بیزینس کوچینگ مهندسی طاها نوروزی

دیدن همه

نظارت ساختمان آقای ساروخانی - مهرشهر کرج

دیدن همه

نظارت عالیه و مشاوره در اجرا - مهرشهر کرج

دیدن همه

سمینار نحوه گزارش نویسی و حقوق مهندسی(استاد کامیار میررضوی)

دیدن همه