تومان96,000

حقوق مهندسی ساختمان / جلد اول / اصول و مبانی

دانلود سر فصل کتاب حقوق مهندسی ساختمان

تومان130,000

سه گانه موفقیت (پاراستراکچر – نقشه کشی سازه – طراحی سوله)

پک های آموزشی سه گانه موفقیت

طراحی سازه(پاراستراکچر)

تعداد جلسات : ۱۰۷جلسه

طراحی سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات :  ۴۵ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,830,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی سوله )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی  سوله (پاراسپ)

تعداد جلسات : 45 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

 

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – طراحی اتصالات )

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه  (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  107 جلسه

طراحی اتصالات (پاراکانکشن)

تعداد جلسات : 33 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

دو گانه موفقیت (طراحی سازه – نقشه کشی سازه )

5.00 1 رای
تومان3,065,000

پک های آموزشی دو گانه موفقیت

طراحی سازه (پاراستراکچر)

تعداد جلسات :  ۱۰۷ جلسه

نقشه کشی سازه 

تعداد جلسات : 67 جلسه

تک کاربره (فعال سازی روی یک سیستم تحت ویندوز)

هزینه بسته بندی و ارسال این پک رایگان است.

تومان3,065,000

حقوق مهندسی/ مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان

این کتاب مشتمل است بر : آشنایی مهندسان با مقدمات علم حقوق قواعد و مقررات طرح و اثبات دعاوی مدنی…

تومان86,000